Regulamin

WPROWADZENIE I INFORMACJE OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki, jakim podlega korzystanie z portalu www.annabosqe.com oraz www.annabosqe.pl oraz dokonywanie zakupów za jego pośrednictwem. Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego annabosqe.pl oraz www.annabosqe.com. Jako Konsument, użytkownik musi zaakceptować Regulamin, zanim złoży zamówienie, a po jego zaakceptowaniu postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla składanego zamówienia. Bardzo ważne jest zapoznawanie się z treścią Regulaminu i Zasadami ochrony danych za każdym razem, gdy składane jest zamówienie. W razie pytań dotyczących Regulaminu lub Zasad ochrony danych, Użytkownik może skontaktować się z nami pod adresem mailowym hello@annabosqe.com. Zachęcamy do starannego zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz Zasadami stosowania plików cookies i Polityką prywatności, przed rozpoczęciem korzystania z naszego portalu.
 2. Sklep internetowy mieszczący się na stronie annabosqe.com oraz www.annabosqe.pl stanowi własność: Import-Export Boroń Sp.j. ul. Skawińska 113, 32-050 Kopanka, NIP 6790003963, REGON 003915906. Adres ten to siedziba firmy, prosimy nie odsyłać pod ten adres zwrotów, reklamacji, wymiany. Wszystkie kroki postępowania podczas zwrotu lub reklamacji znajdują się w zakładce „reklamacje/ zwroty/ wymiana”.
 3. Korzystając ze sklepu oraz składając zamówienia za jego pośrednictwem, użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze sklepu wyłącznie do składania prawnie wiążących zamówień, nieskładania fałszywych lub nieuczciwych zamówień.  Użytkownik korzystający z naszych usług , oświadcza, że jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych (do zawierania Umów).
 4. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie internetowym annabosqe.com oraz www.annabosqe.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały uszyte lub wyprodukowane jako wzory autorskie Anna Bosqe na rynku polskim. Anna Bosqe dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych Towarów, były zgodne z rzeczywistością. Sposób wyświetlania koloru zależy jednak od używanego systemu operacyjnego i sprzętu jakim dysponuje Kupujący.
 5. Import-Export Boroń Sp.j. za pośrednictwem Sklepu Internetowego oferuje Kupującym towary z branży odzieżowej. Zamówienia przyjmowane są na stronie annabosqe.com oraz www.annabosqe.pl. W celu złożenia zamówienia, należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu, rozmiarów oraz ilości poprzez dodanie ich do koszyka. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem godzin lub dni w których dostęp może być ograniczony ze względów technicznych. Realizacja zamówień odbywa się w Dni robocze w godzinach 08:00 do 15:00. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 15:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą realizowane następnego dnia roboczego nie wcześniej niż w momencie zaksięgowania płatności.

Zamówienie Towaru następuje po naciśnięciu ikony „Dodaj do koszyka”, a następnie „Zamówienie”, a następnie „Kupuję i płacę” i przejściu przez proces potwierdzania danych niezbędnych do dokonania wysyłki oraz sposobu dostawy i płatności. Jeżeli przy produkcie widnieje informacja „OUT OF STOCK”, tak oznaczony Towar nie wróci do sprzedaży.

 

 1. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Do momentu zatwierdzenia wyboru zamówionych produktów. W celu dokonania zakupu Kupujący:
 2. może dokonać dobrowolnej rejestracji poprzez podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres e-mail, login oraz hasło);
 3. może skorzystać z szybkich zakupów – w przypadku wyboru tej opcji nie ma potrzeby rejestracji. W przypadku Klientów niezarejestrowanych do złożenia zamówienia konieczne jest uprzednie zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
 4. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, jak również w celu prawidłowego przebiegu transakcji. Kupujący powinien także podać numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej e-mail, które będą konieczne do potwierdzenia złożonego zamówienia w tym kontaktu z Kupującym w sprawie Zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub wręcz uniemożliwić realizację zamówienia. Zatwierdzenie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Dodaj do koszyka” a następnie „Zamówienie” a następnie „Kupuję i płacę”) stanowi ofertę Klienta do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia, co stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. W razie braku otrzymania takiej informacji Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem internetowym drogą telefoniczną lub mailową.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku:
 6. błędnego lub częściowego wypełnienia formularza zamówienia oraz braku potwierdzenia zamówienia które to uniemożliwiają przyjęcie zamówienia do realizacji,
 7. braku zaksięgowania przelewu w wysokości wynikającej ze złożonego przez Kupującego zamówienia w terminie 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia (Sklep Anna Bosqe daje możliwość Kupującemu w terminie 5 dni od złożenia zamówienia na dokonanie zapłaty. Brak zaksięgowania środków na naszym koncie w w/w terminie spowoduje automatycznie anulowanie zamówienia),
 8. wysłana przesyłka Towarów nie zostanie odebrana.
 9. Sklep może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta numer telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 10. Kupujący może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie droga mailową, pisząc na adres: hello@annabosqe.com jedynie do momentu wysyłki zamówienia do działu realizacji.

CENA I RABAT

 1. Ceny Towarów oferowane na stronie annabosqe.com oraz www.annaposqe.pl obowiązują z chwilą złożenia Zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi, to znaczy, że zawierają także podatek VAT obowiązujący na terytorium Polski, w wysokości aktualnej w chwili złożenia Zamówienia. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie podawane są w złotych polskich, lub w walucie przypisanej do innej wersji językowej.
 2. Sklep Anna Bosqe zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie oraz dodawania nowych produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 3. Rabaty udzielone Kupującemu nie łączą się z promocjami obowiązującymi w Sklepie internetowym.
 4. W razie stwierdzenia błędnej ceny zamówionych produktów, Sprzedawca jak najszybciej powiadomi o tym Kupującego, dając mu możliwość potwierdzenia Zamówienia z prawidłową ceną lub jego anulowania. Jeżeli Sprzedawca nie zdoła skontaktować się z Kupującym, uzna takie Zamówienie za anulowane, a wszystkie wpłacone kwoty zostaną zwrócone Kupującemu w całości.

FORMA PŁATNOŚCI

 1. Sklep internetowy annabosqe.com oraz www.annabosqe.pl – przyjmuje płatności przelewem oraz PayU

W przypadku płatności przelewem, płatności należy realizować na następujący numer rachunku bankowego:

 1. Przy płatności PLN: w BOŚ S.A.: 66 1540 1115 2064 6060 0124 0001
 2. Przy płatności w EUR: IBAN: PL 106 66 1540 1115 2064 6060 0124 0001
 3. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

CZAS REALIZACJI WYSYŁKI I ODBIÓR PRZESYŁKI

 1. Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania na rachunku bankowym. Czas kompletowania oraz wysłania zamówienia: do 2 dni roboczych. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem godzin lub dni w których dostęp może być ograniczony ze względów technicznych. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze w godzinach 8:00-15:00. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 15:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą realizowane następnego dnia roboczego nie wcześniej niż w momencie zaksięgowania płatności.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia. Kupujący będzie o zaistniałych okolicznościach powiadomiony drogą telefoniczną bądź mailową. Klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia w przypadku wydłużenia czasu realizacji zaakceptowanego zamówienia.
 3. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić, wraz z kurierem, protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Odbiorcę i kuriera. W przypadku zwrotu przesyłki w niepełnej formie lub świadomego uszkodzeniu jakiegokolwiek elementu który wchodził w skład wysyłanej do klienta paczki, może zostać pobrana opłata rekompensująca poniesione straty materialne.

KOSZTY DOSTAWY

 1. Dostawy realizowane są za pośrednictwem Kuriera wybranego przez Sprzedawcę, oznaczonego przy składaniu Zamówienia. Dostawy są realizowane po uprzedniej zapłacie za zamówienie. Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu jako adres dostawy.
 2. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy oraz płatności w panelu „Koszyk”, w zakładce „Wysyłka”

 Koszty dostawy:

Koszty dostawy na terenie Polski (PLN)

 

1

Kurier DPD

17.00

2

Kurier InPost

16.00

3

Paczkomat InPost

13.00

 

Koszty dostawy przesyłek zagranicznych (PLN)

 

1

Kraje UE

80.00

2

Wielka Brytania

95.00

3

USA (by FedEx)

195.00

3

Australia (by UPS)

350.00

* Ceny wysyłki dla innych walut są uzależnione od ich kursu.

 1. Kupujący powinien sprawdzić czy przesyłka nie jest uszkodzona oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem. Podstawą do reklamacji będzie protokół sporządzony w obecności kuriera i poświadczony jego podpisem.

 

REKLAMACJE/  ZWROTY / WYMIANA

 1. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym Ann Bosqe podlegają 2 letniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Ustawą Kodeks Cywilny. Reklamacje wraz z dołączonym dowodem zakupu tego produktu od Sklepu należy zgłaszać pod adresem hello@annabosqe.com. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni. Jeśli w tym terminie Sklep nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien podać szczegóły reklamacji, w szczególności jaki Towar reklamuje, kiedy wada została zauważona, jak również okoliczności uzasadniające reklamację i żądania Kupującego.
 3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub, jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 30 dni od daty otrzymania od Klienta wadliwego produktu. Klient zobligowany jest zwrócić przedmiot zamówienia na adres: Anna Bosqe, ul. Kublińskiego 4, 32-050 Skawina.
 4. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu potwierdzającego sprzedaż, nie będzie rozpatrywana.
 5. Konsument, który zakupił Towar w Sklepie internetowym Anna Bosqe ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni. Aby zachować 14 – sto dniowy termin, oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać przekazane Sprzedawcy przed jego upływem.
 6. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien powiadomić o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy Import-Export Boroń Sp.j. (hello@annabosqe.com) w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. wysyłając je e-mailem). Kupujący może poinformować Sprzedawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia używając wzoru formularza „formularz zwrotu Anna Bosqe”. Sposób złożenia oświadczenia zależy wyłącznie od Klienta, a wybór formy złożenia oświadczenia w żaden sposób nie ogranicza możliwości odstąpienia od umowy.
 7. Sklep, po otrzymaniu towaru, zwróci Klientowi w terminie do 14 dni uiszczoną przez Klienta kwotę. Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 8. Sklep dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji. W przypadku zwrotu części zakupionych towarów, zwrócona zostanie tylko kwota będąca sumą cen zakupu zwracanych towarów.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji (przy zakupie Towaru) o ile jest to możliwe do spełnienia przez Sprzedawcę. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 10. Kupujący korzystając z prawa odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 11. Kupujący niebędący Konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, zaś w zakresie takiej sprzedaży zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 12. Sprzedawca nie przyjmuje osobiście zwrotów w siedzibie Firmy. Zwroty prosimy by były wysyłane za pośrednictwem kuriera. Zaleca się by Kupujący zachował numer nadawczy, niezbędny do śledzenia przesyłki.
 13. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym Anna Bosqe, na życzenie Kupującego podlegają wymianie w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.
 14. W przypadku wymiany Towaru Kupujący zostanie obciążony kosztem ponownej wysyłki Towaru, wynikającej z wybranego sposobu dostawy oraz kosztem zwrotu towaru.
 15. W przypadku wymiany Towaru na Towar wyższej wartości Kupujący będzie zobowiązany dokonać dopłaty do wartości wybranego Towaru obowiązującego na dzień dokonanego wyboru. W przypadku wymiany Towaru na Towar niższej wartości różnica w kwocie zostanie zwrócona na konto bankowe wskazane przez Kupującego.
 16. Kupujący może dokonać wymiany zamówionego Towaru, na taki sam w innym rozmiarze, bądź na inny, ponosząc koszty odesłania nieużywanego towaru, w żaden sposób nieuszkodzonego, w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu na adres Sklepu Internetowego Anna Bosqe.
 17. Kupujący proszony jest o wcześniejsze potwierdzenie drogą mailową czy w ofercie Sklepu Internetowego znajduje się oczekiwany przez Niego rozmiar. W przypadku braku dostępności towaru, Anna Bosqe dołoży wszelkich starań, by towar wymienić możliwie jak najszybciej. W sytuacji, gdy wymiana będzie niemożliwa (np. z powodu wyczerpania zapasów), Anna Bosqe zaoferuje do wyboru inny dostępny produkt, lub zwróci pieniądze przelewem na wskazane konto.
 18. Czas realizacji wymiany wynosi od 2 do 14 dni roboczych, licząc od momentu otrzymania przez Anna Bosqe przesyłki z towarem podlegającym wymianie.
 19. Przesyłkę z towarem podlegającym wymianie należy przesłać na adres: Anna Bosqe ul. Kublińskiego 4, 32-050 Skawina załączając wypełniony „formularz zwrotu Anna Bosqe”. Towar podlegający wymianie należy przesłać w oryginalnym opakowaniu. Towar podlegający wymianie nie może zawierać śladów użytkowania.

Z zasad opisanych w Ustawie o prawach konsumenta nie mogą korzystać osoby, które nabywają dane produkty w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

 1. Wymiany realizujemy jedynie za pośrednictwem kuriera – nie ma możliwości osobistej wizyty w Import-Export Boroń Sp.j.

PRAWA AUTORSKIE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Strona internetowa annabosqe.com oraz www.annabosqe.pl, w tym jej struktura, układ graficzny, teksty, zdjęcia i grafika oraz prezentowane prace stanowią wyłączną własność Import-Export Boroń Sp.j. podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 880, z późn. zm.).
 2. Zdjęcia na stronie www.annabosqe.com oraz www.annabosqe.pl są własnością Import-Export Boroń Sp.j. a jej właściciel nie wyraża zgody na ich powielanie.
 3. Żadna część niniejszej strony internetowej, a w szczególności teksty, zdjęcia, grafika i znaki towarowe, nie może być tak ściągana jak i rozpowszechniana, zarówno w publikacjach elektronicznych (w tym również na innych stronach WWW), jak i w formie drukowanej, bez zgody Import-Export Boroń Sp.j.
 4. Wszelkie inne znaki towarowe, nazwy i logo zawarte na niniejszej witrynie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi będącymi prawną własnością swoich prawowitych właścicieli.
 5. Prawem właściwym dla wszelkich umów zawartych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
 6. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. W przypadku powstania sporów na gruncie zawartych umów Strony będą dążyły do ich polubownego rozwiązania. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym, a Klientem będącym Konsumentem zostaje poddane do rozstrzygnięcia sądom powszechnym właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 8. Wykorzystywanie treści regulaminu w całości lub fragmentach bez zgody ich autora będzie traktowane jako naruszenie prawa autorskiego.

 

Zapisz się na nasz Newsletter!